Autoři

  Titulní list 

Autoři

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Zpracovali:

V. Paroubek, starosta Horní Poříčí

Dolní Poříčí 100, Horní Poříčí, 386 01 Strakonice

datum zpracování:

30.06.2005

aktualizace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

databáze POVIS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6


tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

22.12.2015

22.12.2015

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

 

Soubor: a_autor.htm


Titulní list > Autoři

 | nahoru |

stránka aktualizována: 29.04.15, publikována: 22.12.15