Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Titulní list

logo_opzp

Povodňový plán obce Horní Poříčí

Obec s rozšířenou působností:

Strakonice

Kraj:

Jihočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Strakonice

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Horní Poříčí

Povodňová komise

Horní Poříčí

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Vltavy, s.p.
Dne: 05.10.2015 č.j. 51523/2015-122

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Strakonice, OŽP dne: 29.06.2015 pod č.j.: MUST/031628/2015/ŽP/Pře

 

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Obec Horní Poříčí

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 18.12.20

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.12.20, publikována: 18.12.20