Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 44
Datum vytvoření výpisu: 22.12.2015
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Česká inspekce životního prostředí 

název

telefon

fax

e-mail

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice
Dr. Stejskala 111/6, 37021 České Budějovice

386109111

386357581

public@cb.cizp.cz

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

e-mail

ČHMÚ - pobočka České Budějovice
Antala Staška 32, 37007 České Budějovice

386460102

386460721

 

ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice
Antala Staška 1177/32, 37007 České Budějovice

386102252

386460721

lett@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice
Antala Staška 1177/32, 37007 České Budějovice

386102250

386460721

starostova@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice
Antala Staška 1177/32, 37007 České Budějovice

386102248

386460721

vavruska@chmi.cz

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

e-mail

HZS Jihočeského kraje
Pražská 844/52b, 37004 České Budějovice

950230111

950230303

spisovna@jck.izscr.cz

HZS - Územní odbor Strakonice
Podsrpenská 438, 38601 Strakonice

950215111

950215001

spisovna.st@jck.izscr.cz

HZS - stanice Strakonice
Podsrpenská 438, Strakonice I

950215111

 

 

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

e-mail

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Na Sadech 1858/25, 37001 České Budějovice

387712111

387712158

khscb@khscb.cz

KHS - Územní pracoviště Strakonice
Žižkova 505, 38601 Strakonice

387712828

387712830

st@khscb.cz

Odborné subjekty 

název

telefon

fax

e-mail

Recyklace odpadů a skládky a.s.
Písecká 1279, 38601

383321859

383321858

 

Podniky povodí 

název

telefon

fax

e-mail

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava
Litvínovická silnice 709/5, 37001 České Budějovice

387683111

387203620

 

Povodí Vltavy, státní podnik- PS 8 - Otava
U Sv. Markéty 214, 38601 Strakonice

383333876, 724163975

383328275

 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - Oblastní VHD
Litvínovická 709/5, 37001 České Budějovice

387203609,387683123

387203620

petr.hovorka@pvl.cz

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112 tel_156 156

název

telefon

fax

e-mail

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova 26, 37074 České Budějovice

974221111

387427578

krcbu@mvcr.cz

Policie ČR, Územní odbory Strakonice
Plánkova 629, 38601 Strakonice

974237222

974237900

st.podatelna@pcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Radomyšl
Blatenská 86, 38731 Radomyšl

974 237760

974 237769

oo.radomysl@pcr.cz

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

e-mail

E.ON Česká republika, s.r.o
F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

840111333

 

info@eon.cz

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

e-mail

ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice
č.p. 237, 37382 Boršov nad Vltavou

387250451

387251219

jcuv@crscb.cz

ČRS MO Strakonice [2041]
Na Stráži 340, 38601 Strakonice

 

 

rybari@strakonice.cz

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

e-mail

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice

387021010

387220946

susjk@susjk.cz

SÚS JK, Závod Strakonice
U Řepické zastávky 1294, 38611 Strakonice

383321952

383334468

sekretariat.st@susjk.cz

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

e-mail

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Vltavy, Benešov
Tyršova 1902, 25601 Benešov

956954111, 724523258

317705619

ost54@lesycr.cz

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

e-mail

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 37010 České Budějovice

387761911

387761225

info@cevak.cz

ČEVAK a.s. - pobočka Písek
Nádražní 701, 39701 Písek

382212543

 

 

Telekomunikace a poštovní služby 

název

telefon

fax

e-mail

O2 Czech Republic a.s. - ohlašovna poruch
Za Brumlovkou 266/2, Praha

800184084

 

 

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2, 13000 Praha

972225555

972225556

cdt@cdt.cz

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 227.25, 11000 Praha

221131111

 

info@cpost.cz

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
Za Brumlovkou 266/2, Praha Praha

800222777

271481750

verejnasprava@o2.com

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha

603601111

603604606

info@t-mobile.cz

Vodafone Czech Republic a.s.
Vinohradská 3217/167, 10000 Praha

800777777

 

pece@vodafone.cz

Veřejná správa 

název

telefon

fax

e-mail

Krajský úřad - Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

386720111

 

posta@kraj-jihocesky.cz

Městský úřad Strakonice
Velké náměstí 2, 38601

383700111

383324535

posta@mu-st.cz

Městský úřad Strakonice - vodoprávní úřad
Na Stráži 270, Strakonice

383700317

 

epodatelna@mu-st.cz

Veterinární správa 

název

telefon

fax

e-mail

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj
Severní 2303/9, 37010 České Budějovice

387789522

387789535

kvsc@svscr.cz

Krajská veterinární správa - Inspektorát Strakonice
Písecká 1114, 38626 Strakonice

383333796

383324627

insp.strakonice.kvsc@svscr.cz

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

e-mail

KVV České Budějovice
Žižkova tř. 185/37, 37004 České Budějovice

973321223

973321230

kvvcb@army.cz

44. lehký motorizovaný prapor
Vídeňská 169/2, 37701 Jindřichův Hradec

973325206

973325210

 

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

e-mail

Oblastní spolek ČČK Strakonice
Mírová 173, 38601 Strakonice

383332394

383332394

strakonice@cervenykriz.eu

Nemocnice Strakonice, a.s.
Radomyšelská 336, 38629 Strakonice

383314111

383314122

sekretariat@nemocnice-st.cz

Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích
L. B. Schneidera 362/32, 37021 České Budějovice

387712364

387712399

zucb@zuusti.cz

ZÚ se sídlem v Českých Budějovicích, kontaktní místo Strakonice
Radomyšlská 336, 38601 Strakonice

383321909

 

zdenek.hromadka@zuusti.cz

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Boženy Němcové 6, 37001 České Budějovice

387762115

 

rrzzsjck@zzsjck.cz

VS Strakonice (ZZS)
Radomyšlská 336,

 

 

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 29.04.15, publikována: 22.12.15