Ohrožení přívalovými srážkami

  Přílohy 

Ohrožení přívalovými srážkami

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Horní Poříčí

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

obec, katastrální území

místo

popis ohrožení

hlavní směr proudění

Horní Poříčí, Dolní Poříčí

Horní Poříčí - přítok od silnice I/22

Plošný přítok po polích od silnice I/22 do zástavby.

J

Horní Poříčí, Horní Poříčí

Horní Poříčí - přítok od statku

Plošný přítok po polích od silnice I/22 do zástavby.

J

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 22.12.2015
 

 

Soubor: p__blesk.htm


Přílohy > Ohrožení přívalovými srážkami

 | nahoru |

stránka aktualizována: 29.04.15, publikována: 22.12.15