Dokumenty

  Přílohy 

Dokumenty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA

Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
 

Výzva k přípravě na evakuaci

Potvrzení o evakuaci občana

Označení evakuovaného objektu / bytu
 

Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně

Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi

Osnova zprávy o povodni

 

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument

Formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti, Obec Horní Poříčí (dPP Horní Poříčí)

Karta pro občany (výtah povodňového plánu)., Obec Horní Poříčí (dPP Horní Poříčí)

Protierozní opatření - zemědělské metody, VRV a.s. (dPP VRV)

Souhrnný metodický pokyn k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)

Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)

VH dokument

soulad s PP ORP Strakonice, Městský úřad Strakonice, OŽP (dpp Horní Poříčí) 29.06.2015

stanovisko správce toku a povodí, Povodí Vltavy s.p. (dpp Horní Poříčí) 05.10.2015

 

Aktualizováno z databáze POVIS dne 22.12.2015
 

 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

 | nahoru |

stránka aktualizována: 04.06.15, publikována: 22.12.15