Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Zobrazit / Skrýt obsah záložek

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Portál veřejné správy

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 61
Datum vytvoření výpisu: 12.04.2018
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ - pobočka České Budějovice
ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice
ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice
ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice

Dopravní služby

ČSAD Jihotrans, a.s.
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Hasičský záchranný sbor

HZS Jihočeského kraje
HZS - České Budějovice

Hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
KHS - Pracoviště České Budějovice

Odborné subjekty

Vodní díla - TBD a.s.

Podniky povodí

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik - PS 6 -  Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik - PS 7 - Lužnice
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - oddělení VHD

Policie ČR, městská policie

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Policie ČR, Územní odbory České Budějovice
PČR - Obvodní oddělení Lišov

Rozvodné sítě

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, zákaznické centrum Olomouc
INNOGY
INNOGY
innogy - Zákaznické centrum České Budějovice
RWE Energo, s.r.o.
INNOGY Energie, a.s.
INNOGY Zákaznické služby, s.r.o.
RWE Transgas, a.s.
RWE Transgas, a.s. - pohotovost

Rybářské organizace

ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice
Rybářství Třeboň, a.s.
Rybářství Třeboň, a.s. - středisko Lomnice
Rybářství Třeboň, a.s. - středisko Rožmberk

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
SÚS JČK - závod České Budějovice

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy České republiky, s.p., ředitelství
Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov

Správci vodovodů a kanalizací

ČEVAK a.s.

Technické služby

Služby Lišov, s.r.o.
Stavby Lišov, s.r.o.
STRABAG, a.s. - závod České Budějovice

Telekomunikace a poštovní služby

O2 Czech Republic a.s.
ČD - Telematika a.s.
Česká pošta, s. p.
O2 Czech Republic, a.s.
O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
T-Mobile Czech Republic a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.

Veřejná správa

Krajský úřad - Jihočeský kraj
Magistrát města České Budějovice

Veterinární správa

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj
Krajská veterinární správa - Inspektorát České Budějovice

Vojenská velitelství a úřady

KVV České Budějovice

Zdravotnictví

Oblastní spolek ČČK České Budějovice
Nemocnice České Budějovice a.s.
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice - MS 253
Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 03.06.14, publikována: 13.04.18