Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Krajská správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP České Budějovice a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

Na území obce Roudné jsou ohroženy místní komunikace a komunikace č. 15532  - úsek Č. Budějovice - Roudné – Vidov, kde dojde k jejich omezení a zaplavení. Dále dojde k uzavření mostů přes Malši. Příjezd vozidel a případná evakuace bude možná po silnicích od Českých Budějovic. Průchody pro záchranné složky budou k dispozici, vjezd podle okamžité situace.

Objížďky

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Digitální povodňový plán obce Roudné

 


Roudné: Roudné - Vidovská

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 21.11.2017
 

Dopravní omezení

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Digitální povodňový plán obce Roudné

 

Přehled dopravních omezení

 


tok: Malše 10100031 (115500000100)

Roudné: Roudné - Vidovská
Roudné: Roudné - Vidovská

 

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 21.11.2017
 

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 21.08.17, publikována: 21.11.17