Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyKontakty >

Důležité organizace

Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Portál veřejné správy

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 39
Datum vytvoření výpisu: 21.11.2017
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ - pobočka České Budějovice
ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice
ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice
ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice

Dopravní služby

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
ČSAD Jihotrans, a.s.
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Hasičský záchranný sbor

HZS Jihočeského kraje
HZS - České Budějovice
HZS - stanice České Budějovice
SDH Roudné

Hygienické stanice

KHS - územní pracoviště České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
KHS - Pracoviště České Budějovice

Podniky povodí

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - Oblastní VHD
VD Římov
Povodí Vltavy, státní podnik - Oblastní vodohospodářský dispečink

Policie ČR, městská policie

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Policie ČR, Územní odbory České Budějovice

Rozvodné sítě

E.ON
E.ON Česká republika, s.r.o

Rybářské organizace

ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Správci drobných vodních toků a nádrží

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov

Správci vodovodů a kanalizací

ČEVAK a.s.

Technické služby

ZP Malše

Veřejná správa

Krajský úřad - Jihočeský kraj
Magistrát města České Budějovice
Magistrát města České Budějovice - Odbor Životního prostředí

Veterinární správa

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj
Krajská veterinární správa - Inspektorát České Budějovice

Vojenská velitelství a úřady

KVV České Budějovice

Zdravotnictví

Oblastní spolek ČČK České Budějovice
Nemocnice České Budějovice a.s.
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice - MS 253
Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 09.08.17, publikována: 21.11.17