1. SPA - stav bdělosti

  Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

1. SPA - stav bdělosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Tento stav lze také přirovnat k ostražitosti, tedy ke stavu, kdy povodňová komise musí věnovat velkou pozornost

vývoji počasí a vodním stavům na vodních tocích a rybnících (například už mnoho dní prší, voda nebezpečně stoupá, situace se zhoršuje, informace v mediích o nebezpečí povodní, nepříznivá předpověď počasí).

1. stupeň povodňové aktivity (SPA) - nastává při zvýšení hladiny vody ve vodních tocích nad normální stav.

Hlavní úkoly a opatření 1. stupně povodňové aktivity:

Aktivace pracoviště PK

kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení) se členy PK obce Stachy, dále získávání a předávání informací ohledně vývoje situace s Povodňovou komisí ORP Vimperk, s povodňovou komisí okolních obcí (Zdíkov, Vacov) s operačním střediskem HZS Jihočeského kraje, s ČHMÚ.

aktivace Hlásné povodňové a hlídkové služby, vyslání hlídek tvořených hlídkovou službou do určených prostorů okolo řeky a příjem hlášení od těchto hlídek,

podle vývoje situace provést vyrozumění obyvatel, vlastníků a správců objektů v možném ohroženém území,

sběr informací a zaznamenávaní informací,

vydávání operativních úkolů,

zápisy do Povodňové knihy,

provádění Evidenčních a dokumentačních prací.

 

 

Soubor: _toc350855656.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity > 1. SPA - stav bdělosti

 | nahoru |

stránka aktualizována: 18.09.15, publikována: 07.12.15