- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Bohumilice - pk 

Borová Lada - pk 

Bošice - pk 

Buk - pk 

- C -

Česká inspekce životního prostředí

Česká pošta, pobočka Stachy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

ČEVAK a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Čevak a.s., Pobočka Vimperk

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

ČEZ, a.s. - poruchy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

ČHMÚ - pobočka České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Čkyně - pk 

ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

ČRS MO Vimperk [2050]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

Délkové měřítko

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

E.ON Distribuce, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Evidenční listy hlásných profilů

IconStupně povodňové aktivity
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 03.12.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 03.12.2015 

- G -

Grafické vyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 03.12.2015 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconStupně povodňové aktivity
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 03.12.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 03.12.2015 

Horní Vltavice - pk 

Hygienické stanice

HZS - stanice Prachatice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

HZS - stanice Vimperk

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

HZS - Územní odbor Prachatice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

HZS Jihočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Josef Koťara - Zemní práce

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

JOSTRA cz spol. s r.o .

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

KHS - Územní pracoviště Prachatice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

KHS - Územní pracoviště Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 03.12.2015 

Krajská veterinární správa - Inspektorát Prachatice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Krajský úřad - Jihočeský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Křížový dotaz

Kubova Huť - pk 

Kvalita

Kvilda - pk 

- L -

Lčovice - pk 

- M -

Měření vzdáleností

Měřítko

Metodické pokyny

MěÚ Vimperk

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

- N -

Nařízení vlády

Následující výřez

Nemocnice Prachatice, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Nemocnice Vimperk o.p.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Nicov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 03.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 03.12.2015 

Normy

Nové Hutě - pk 

Num[-]

Num[+]

- O -

O2 Czech Republic, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Obecní úřad Stachy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Objekty dPP - mapa

Oblastní spolek ČČK Prachatice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Vimperk - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 03.12.2015 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Horní Vltavice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

PČR - Obvodní oddělení Prachatice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

PČR - Obvodní oddělení Vimperk

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

PČR - Obvodní oddělení Volary

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Prachatice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

použité zkratky

Povodí Vltavy, s.p. - Centrální vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Povodí Vltavy, s.p. - PS 6 -  Vltava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Povodí Vltavy, s.p. - závod Horní Vltava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava - Oblastní vodohospodářský dispečink

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Prachatice (ZZS)

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

SDH Horní Vltavice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

SDH Stachy

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

SDH Sušice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

SDH Zdíkov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

schválení PP

Skrytí jednotlivých témat mapy

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconStupně povodňové aktivity
IconPodle hlásných profilů
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 03.12.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 03.12.2015 

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

IconAktuální stavy srážkoměrů
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Stachy - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 03.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 03.12.2015 

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Státní veterinární správa ČR

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Strážný - pk 

Stromová legenda

Svatá Maří - pk 

Školy a školní jídelny

Šumavské Hoštice - pk 

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

Uložit obrázek mapy

Upozornění

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPOVIS pk: generováno 03.12.2015 

Uživatelská mapa

- V -

Vacov - pk 

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vimperk - pk 

Vkládání a rušení uživatelských témat

Vodafone Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Vodní díla - tabulka

IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

Vrbice - pk 

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů lomenou čarou

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Výběr objektů z více vrstev

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

Zálezly - pk 

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 03.12.2015 

Zásobování

Zdíkov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 03.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 03.12.2015 

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 03.12.2015
Iconpk: generováno 03.12.2015

Zdravotnictví

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

Zmenšit měřítko

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Zobrazit celou mapu

Zobrazit legendu mapy

Zobrazit přehledku

Zobrazit vybrané objekty

Zvětšit měřítko

Žárovná - pk