Ohrožení přívalovými srážkami

  Přílohy 

Ohrožení přívalovými srážkami

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Stachy

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

obec, katastrální území

místo

popis ohrožení

hlavní směr proudění

Stachy, Úbislav

Nad Zavírkou

Přítok přívalových vod z polí

JJV

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 03.12.2015
 

 

Soubor: p__blesk.htm


Přílohy > Ohrožení přívalovými srážkami

 | nahoru |

stránka aktualizována: 16.11.15, publikována: 07.12.15