Důležité organizace

  Kontakty 

Důležité organizace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Všechny organizace vybrané pro povodňový plán

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Ministerstva

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce: Seznam OVM

Veřejná správa

 

Hasičský záchranný sbor

Policie

Vojenská velitelství a úřady

 

Český hydrometeorologický ústav

Podniky povodí

Správci drobných vodních toků a nádrží

Státní plavební správa

Rybářské organizace

 

Zdravotnictví

Česká inspekce životního prostředí

Hygienické stanice

Veterinární správa

Veterinární asanační podniky

 

Ubytování a stravování

Školy a školní jídelny

Správci nemovitostí

 

Rozvodné sítě

Telekomunikace

Správci vodovodů a kanalizací

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

 

Dopravní služby

Technické služby

Odborné subjekty

 

Zásobování

 

 

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 64
Datum vytvoření výpisu: 10.02.2015
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

 

Česká inspekce životního prostředí 

název

telefon

fax

e-mail

Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267/1a, 19000 Praha

283891564

283892662

public_rdt@cizp.cz

Ředitelství České inspekce životního prostředí
Na Břehu 267/1a, 19000

222860111

283892662

Public@cizp.cz

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice
Dr. Stejskala 111/6, 37021 České Budějovice

386109111

386357581

public@cb.cizp.cz

Český hydrometeorologický ústav 

název

telefon

fax

e-mail

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 14306 Praha

244031111

244032500

chmi@chmi.cz

ČHMÚ - pobočka České Budějovice
Antala Staška 32, 37007 České Budějovice

386460102

386460721

 

ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice
Antala Staška 1177/32, 37007 České Budějovice

386102252

386460721

lett@chmi.cz

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice
Antala Staška 1177/32, 37007 České Budějovice

386102250

386460721

starostova@chmi.cz

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice
Antala Staška 1177/32, 37007 České Budějovice

386102248

386460721

vavruska@chmi.cz

Dopravní služby 

název

telefon

fax

e-mail

České dráhy, a.s.
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha

972111111

 

info@cd.cz

Hasičský záchranný sbor tel_150 150 tel_112 112

název

telefon

fax

e-mail

HZS Jihočeského kraje
Pražská 844/52b, 37004 České Budějovice

950230111

950230303

spisovna@jck.izscr.cz

HZS - Územní odbor Tábor
Chýnovská 276, 39156 Tábor

950221111

950221001

spisovna.ta@jck.izscr.cz

HZS - stanice Tábor
Chýnovská 276, 39156 Tábor

950221111

950221001

spisovna.ta@jck.izscr.cz

JSDH Sudoměřice u Tábora
, 39136 Sudoměřice u Tábora

 

 

 

Hygienické stanice 

název

telefon

fax

e-mail

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Na Sadech 1858/25, 37001 České Budějovice

387712111

387712158

khscb@khscb.cz

KHS - Územní pracoviště Tábor
Palackého 350, 39001 Tábor

387712410

387712400

ta@khscb.cz

Odborné subjekty 

název

telefon

fax

e-mail

Vodní díla - TBD a.s.
Hybernská 1617/40, 11000 Praha

221408111

224212803

praha@vdtbd.cz

Podniky povodí 

název

telefon

fax

e-mail

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 8, 15024 Praha

257099111,221401111

257322739

pvl@pvl.cz

Povodí Vltavy, s.p. - závod Horní Vltava
Litvínovická silnice 709/5, 37001 České Budějovice

387683111

387203620

 

Povodí Vltavy, s.p.- PS 7 - Lužnice
U Vodárny 837, 39181 Veselí nad Lužnicí

381581126

381583382

 

Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava - Oblastní vodohospodářský dispečink
Litvínovická 709/5, 37001 České Budějovice

387203609

387203620

 

Policie ČR, městská policie  tel_158 158 tel_112 112 tel_156 156

název

telefon

fax

e-mail

Policejní prezidium České republiky
Strojnická 935/27, 17089 Praha 7

974811111

 

 

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova 26, 37074 České Budějovice

974221111

387427578

krcbu@mvcr.cz

Policie ČR, Územní odbory Tábor
Soběslavská 2763, 39005 Tábor

974238111

974238940

taos@mvcr.cz

PČR - Obvodní oddělení Tábor
Divadelní 212, 39001 Tábor

974238700

974238940

taoop@mvcr.cz

Rozvodné sítě 

název

telefon

fax

e-mail

E.ON
F. A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

840111333

 

info@eon.cz

Rybářské organizace 

název

telefon

fax

e-mail

Český rybářský svaz, o.s.
Nad Olšinami 282/31, 10000 Praha

274811751

274811754

rada@rybsvaz.cz

ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice
č.p. 237, 37382 Boršov nad Vltavou

387250451

387251219

jcuv@crscb.cz

ČRS MO Tábor [2043]
Pod Tržním nám. 369, 39001 Tábor

 

 

fishmann49@seznam.cz

Rybářství Třeboň, a.s.
Rybářská 801, 37901 Třeboň

384701510

384701554

rybarstvi@rybarstvi.cz

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice) 

název

telefon

fax

e-mail

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 37010 České Budějovice

387021010

387220946

susjk@susjk.cz

SÚS JK, Závod Tábor
Vožická 2107, 90 41 Tábor

381281422

381281428

sekretariat.ta@susjk.cz

Správci drobných vodních toků a nádrží 

název

telefon

fax

e-mail

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, 50168 Hradec Králové

956999111

495263392

lesycr@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství
Přemyslova 1106, 50168 Hradec Králové

495860228

 

hofmeister@lesycr.cz

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Vltavy, Benešov
Tyršova 1902, 25601 Benešov

956954111, 724523258

317705619

ost54@lesycr.cz

Správci vodovodů a kanalizací 

název

telefon

fax

e-mail

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 37010 České Budějovice

387761911

387761225

info@cevak.cz

ČEVAK, a.s. - pracoviště Tábor
Kosova 2894, 39002

602118993

 

vaclav.fucik@cevak.cz

Technické služby 

název

telefon

fax

e-mail

FARMA DVOŘÁK
Jeníčkova Lhota 1, 39137 Chotoviny

602128711,602937677

 

farmadvorak@seznam.cz

HB Radek Brožovský Chotoviny
Zámecká 268, 39137 Chotoviny

381284835,777248617

381284835 

sdruzenihb@email.cz

Smluvně zajištěná technika obce Sudoměřice u Tábora
č.p. 27, Sudoměřice u Tábora

381286079

381286079

 

Stavo-H CZ, s.r.o.
Chýnovská 567, 39001 Tábor

777291440

381211181

stavo-h.cz@seznam.cz

T - SERVIS Chotoviny, s.r.o.
Hlinická 250, 39137 Chotoviny

381284384

381284218

tservis@iol.cz

ZOD Moraveč u Chotovin
Rzavá 12, 39137 Chotoviny

381284172,606492461

 

 

ZVS NEMYŠL, s.r.o.
č.p. 52, 39143 Nemyšl

381 286 127,602128699

 

zvs.nemysl@volny.cz

Telekomunikace a poštovní služby 

název

telefon

fax

e-mail

Česká pošta, s. p.
Politických vězňů 227.25, 11000 Praha

221131111

 

info@cpost.cz

O2 Czech Republic, a.s.
Růžová 1238, 68601 Uherské Hradiště

840114114

 

 

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu
Za Brumlovkou 266/2, Praha Praha

800222777

271481750

verejnasprava@o2.com

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha

603601111

603604606

info@t-mobile.cz

Vodafone Czech Republic a.s.
Vinohradská 3217/167, 10000 Praha

800777777

 

pece@vodafone.cz

Veřejná správa 

název

telefon

fax

e-mail

Krajský úřad - Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

386720111

 

posta@kraj-jihocesky.cz

Městský úřad Tábor
Žižkově náměstí 2, 39015 Tábor

381486111

381486100

posta@mutabor.cz

Odbor životního prostředí
Husově Náměstí 2938, 39002 Tábor

 

 

 

Obecní úřad Sudoměřice u Tábora
č.p. 27, 39136 Sudoměřice u Tábora

381286079

381286079

obec@SudomericeuTabora.cz

Veterinární správa 

název

telefon

fax

e-mail

Státní veterinární správa ČR
Slezská 100/7, 12000 Praha

227010142

 

e.podatelna@svscr.cz

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj
Severní 2303/9, 37010 České Budějovice

387789522

387789535

kvsc@svscr.cz

Krajská veterinární správa - Inspektorát Tábor
Vančurova 1946, 39001 Tábor

381254751

381253426

insp.tabor.kvsc@svscr.cz

Vojenská velitelství a úřady 

název

telefon

fax

e-mail

KVV České Budějovice
Žižkova tř. 185/37, 37004 České Budějovice

973321223

973321230

kvvcb@army.cz

Zdravotnictví  tel_155 155 tel_112 112

název

telefon

fax

e-mail

Český červený kříž (ČČK)
Thunovská 183/18, 11800

251104111

251104265

info@cervenykriz.eu

Oblastní spolek ČČK Tábor
Kvapilova 2289, 39003 Tábor

381257135

381257135

tabor@cervenykriz.eu

MUDr. Květuše Brožová - praktický lékař
č.p. 27, 39136

381286079

381286079

 

Nemocnice Tábor a.s.
Kpt. Jaroše 2000/10, 39003 Tábor

381408111

381231089

 

Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích
L. B. Schneidera 362/32, 37021 České Budějovice

387712911

387712359

zucb@zucb.cz

ZÚ se sídlem v Českých Budějovicích, kontaktní místo Tábor
Čsl. armády 1191, 39003 Tábor

387712450

387712453

ta@zucb.cz

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Boženy Němcové 6, 37001 České Budějovice

387762115

 

rrzzsjck@zzsjck.cz

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (Tábor - Měšice)
Chýnovská, 39156 Tábor

381257575,381792125

 

maresovai@zzsjck.cz

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

 | nahoru |

stránka aktualizována: 31.3.2014, publikována: 13.2.2015