Dokumenty

  Přílohy 

Dokumenty

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;
tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 

Vzory dokumentů pro obec

(ke stažení v neveřejné verzi)

Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA
Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
 
Výzva k přípravě na evakuaci
Potvrzení o evakuaci občana
Označení evakuovaného objektu / bytu
 
Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně
Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi
Osnova zprávy o povodni

 

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument
Odvolání stavu pohotovosti, OÚ Sudoměřice u Tábora
Rámcové úkoly PK, VRV a.s. - Ing. Jan Sýkora;Ing. Tomáš Papež
Vyhlášení stavu pohotovosti, OÚ Sudoměřice u Tábora
Povodňový plán obce
Povodňový plán obce Sudoměřice u Tábora, (Povodňový plán uložen na serveru POVIS v rámci zpracování dPP ORP Tábor)
Povodňový plán obce Sudoměřice u Tábora, (Povodňový plán uložen na serveru POVIS v rámci zpracování dPP ORP Tábor)
VH dokument
soulad s povodňovým plánem obce Sudoměřice u Tábora, Ing. Jan Fišer, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Tábor 17.09.2014
stanovisko správce toku, Ing. Tomáš Posekaný, vedoucí technického střediska, závod Horní Vltava 17.09.2014

 

Aktualizováno z databáze POVIS dne 10.02.2015
 

 

Soubor: p__dokumenty.htm


Přílohy > Dokumenty

 | nahoru |

stránka aktualizována: 31.3.2014, publikována: 13.2.2015