3. SPA - stav ohrožení

  Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

3. SPA - stav ohrožení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

K vyhlášení použije povodňová komise stejné nástroje jako v předchozím II. stupni povodňové aktivity, navíc je možné použít varovnou sirénu (všeobecná výstraha).

Dochází ke stavu, kdy voda z potoků již vybřežuje a zaplavuje okolí, je naplněna retence rybníků. Hladina vody dosáhla v hlásném profilu (hlásných profilech) k červené značce (byly dosaženy limitní hodnoty pro vyhlášení III. SPA).

Je ohroženo zdraví a životy lidí a je přímo ohrožen majetek občanů a obce v záplavovém území.  

Hlavní úkoly a opatření 3. stupně povodňové aktivity:

vyhlášení 3. SPA,

zajištění trvalé pohotovosti všech členů PK,

organizování zásahů,

výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení s Povodňovou komisí ORP Vimperk, s povodňovou komisí okolních obcí (Zdíkov, Vacov), s operačním střediskem HZS Jihočeského kraje, s ČHMÚ,

příprava na evakuaci osob z ohrožených prostorů,

zajištění majetku v zaplavených oblastech,

provádění Evidenčních a dokumentačních prací,

zápisy do Povodňové knihy,

informace obyvatelstvu,

informace pro média

 

Soubor: _toc350855658.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity > 3. SPA - stav ohrožení

 | nahoru |

stránka aktualizována: 18.09.15, publikována: 07.12.15