2. SPA - stav pohotovosti

  Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity 

2. SPA - stav pohotovosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

2. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta potoků jsou naplněna po břehovou hranu a místy dochází k vybřežování vody. Nad zastavěným územím došlo k přívalovým dešťům nebo delší dobu vydatně prší (rychlé odtávání sněhové pokrývky).

Hlavní úkoly a opatření II. stupně povodňové aktivity:

PK plní úkoly dle Metodiky činnosti PK při vyhlášení 2.SPA

vyhlášení 2. SPA,

aktivace všech vyčleněných sil a prostředků,

jednání PK, informace o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření,

výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení s Povodňovou komisí ORP Vimperk, s povodňovou komisí okolních obcí (Zdíkov, Vacov), s operačním střediskem HZS Jihočeského kraje, s ČHMÚ.

pohotovost vybraných technických prostředků,

neustálé sledování určených úseků řeky Hlídkovou službou,

naložení výpomocného materiálu pro zahrazení kritických míst a případný rozvoz materiálu,

prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků,

podání zpráv obyvatelstvu v ohrožených oblastech,

prověření ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace,

zpracování informace pro média,

zápisy do Povodňové knihy,

kontroly spojení,

provádění Evidenčních a dokumentačních prací.

 

Soubor: _toc350855657.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých stupních povodňové aktivity > 2. SPA - stav pohotovosti

 | nahoru |

stránka aktualizována: 18.09.15, publikována: 07.12.15