- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

Borek - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- C -

ČD - Telematika a.s.

Česká inspekce životního prostředí

Česká pošta, s. p.

ČEVAK a.s.

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, zákaznické centrum

ČEZ, a.s. - poruchy

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice

ČHMÚ - pobočka České Budějovice

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice

ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice

ČSAD Jihotrans, a.s.

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

Délkové měřítko

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- G -

Grafické vyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Hosín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Hrdějovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Hvozdec - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Hygienické stanice

HZS - České Budějovice

HZS Jihočeského kraje

Chotýčany - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- I -

informace - telefon

INNOGY

Innogy - České Budějovice

INNOGY Energie, a.s.

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jivno - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- K -

Kategorie organizací

KHS - Pracoviště České Budějovice

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje - pk 

Krajská veterinární správa - Inspektorát České Budějovice

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Krajský úřad - Jihočeský kraj

Kritická místa

Křížový dotaz

Kvalita

KVV České Budějovice

- L -

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

Libín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Libníč - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Lišov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Lomnice nad Lužnicí - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- M -

Magistrát města České Budějovice

Mazelov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Měření vzdáleností

Měřítko

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Následující výřez

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Nemocnice České Budějovice a.s.

Normy

Num[-]

Num[+]

- O -

O2 Czech Republic a.s. - ohlašovna poruch

O2 Czech Republic, a.s.

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice

Oblastní spolek ČČK České Budějovice

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Organizace podle vybraných kategorií

ORP České Budějovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

- P -

PČR - Obvodní oddělení Lišov

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory České Budějovice

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Posunout zobrazenou oblast

použité zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 6 -  Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik- PS 7 - Lužnice

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - Oblastní VHD

Povodňová komise obce Dunajovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Povodňová komise obce Smržov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Povodňová komise obce Záblatí - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předchozí výřez

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rozvodné sítě

RWE Energo, s.r.o.

RWE Transgas, a.s.

RWE Transgas, a.s. - pohotovost

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

Rybářské organizace

Rybářství Třeboň, a.s.

Rybářství Třeboň, a.s. - středisko Lomnice

Rybářství Třeboň, a.s. - středisko Rožmberk

- S -

schválení PP

Skrytí jednotlivých témat mapy

Služby Lišov, s.r.o.

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměry
IconPředpovědní povodňová služba
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Stavby Lišov, s.r.o.

STRABAG, a.s. - závod České Budějovice

Stromová legenda

SÚS JK, Závod České Budějovice

Ševětín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Školy a školní jídelny

Štěpánovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

Uložit obrázek mapy

Upozornění

Úsilné - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vitín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Vkládání a rušení uživatelských témat

Vodafone Czech Republic a.s.

Vodní díla - tabulka

Vodní díla - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice - MS 253

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů lomenou čarou

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Výběr objektů z více vrstev

Vyhlášky

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

Záplavová území - mapa

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Zdravotnictví

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

Zmenšit měřítko

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Zobrazit celou mapu

Zobrazit legendu mapy

Zobrazit přehledku

Zobrazit vybrané objekty

Zvětšit měřítko

Zvíkov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise