- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

Borek - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- C -

ČD - Telematika a.s.

Česká inspekce životního prostředí

Česká pošta, s. p.

ČEVAK a.s.

ČEZ - zákaznické služby s.r.o.

ČEZ Distribuce, a.s.

ČEZ Distribuce, zákaznické centrum Olomouc

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice

ČHMÚ - pobočka České Budějovice

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice

ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice

ČSAD Jihotrans, a.s.

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

Dunajovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- E -

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Hosín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Hrdějovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Hvozdec - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Hygienické stanice

HZS - České Budějovice

HZS Jihočeského kraje

Chotýčany - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- I -

informace - telefon

INNOGY

innogy - Zákaznické centrum České Budějovice

INNOGY Energie, a.s.

INNOGY Zákaznické služby, s.r.o.

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jivno - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- K -

katastrální území v MČ

Kategorie organizací

KHS - Pracoviště České Budějovice

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje - pk 

Krajská veterinární správa - Inspektorát České Budějovice

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Krajský úřad - Jihočeský kraj

Kritická místa

KVV České Budějovice

- L -

Lesy České republiky, s.p., ředitelství

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov

Lesy ČR, s.p., odbor vodního hospodářství

Libín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Libníč - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Lišov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Lomnice nad Lužnicí - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- M -

Magistrát města České Budějovice

Mazelov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Nemocnice České Budějovice a.s.

Normy

- O -

O2 Czech Republic a.s.

O2 Czech Republic, a.s.

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice

Oblastní spolek ČČK České Budějovice

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Organizace podle vybraných kategorií

ORP České Budějovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

- P -

PČR - Obvodní oddělení Lišov

počet obyvatel MČ

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory České Budějovice

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 6 -  Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik - PS 7 - Lužnice

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - oddělení VHD

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rozvodné sítě

RWE Energo, s.r.o.

RWE Transgas, a.s.

RWE Transgas, a.s. - pohotovost

Rybářské organizace

Rybářství Třeboň, a.s.

Rybářství Třeboň, a.s. - středisko Lomnice

Rybářství Třeboň, a.s. - středisko Rožmberk

- S -

schválení PP

Služby Lišov, s.r.o.

Smržov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměry
IconPředpovědní povodňová služba
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Stavby Lišov, s.r.o.

STRABAG, a.s. - závod České Budějovice

SÚS JČK - závod České Budějovice

Ševětín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Školy a školní jídelny

Štěpánovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Úsilné - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vitín - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Vodafone Czech Republic a.s.

Vodní díla - tabulka

IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 12.04.2018 
IconPOVIS: generováno 12.04.2018 

Vodní díla - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice - MS 253

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášky

- Z -

Záblatí - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Zdravotnictví

zkratky

Zvíkov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise