Titulní list

   

Titulní list

Return to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

logo_opzp

Obec Sudoměřice u Tábora

Obec s rozšířenou působností:

Tábor

Kraj:

Jihočeský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Obecní úřad Sudoměřice u Tábora, Sudoměřice u Tábora 27

Povodňová komise

Sudoměřice u Tábora

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

S digitálním povodňovým plánem souhlasíme
Dne: 17.09.2014 č.j. 90564/2014-122

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Tábor, odboru životního prostředí

Podpis: Ing. Jan Fišer, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Tábor

Dne: 17.09.2014 č.j. METAB43796/2014/OŽP/Kr

Schválení povodňového plánu:

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 13.2.2015

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


 | nahoru |

stránka aktualizována: 31.3.2014, publikována: 13.2.2015