- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

České Budějovice - pk 

ČEVAK a.s.

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice

ČHMÚ - pobočka České Budějovice

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice

ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

ČSAD Jihotrans, a.s.

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Dopravní omezení - objížďky

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Dopravní služby

Doudleby - pk 

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON

E.ON Česká republika, s.r.o

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconKategorie hlásných profilů
IconRozhodující hlásné profily 
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 21.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 21.11.2017 

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconKategorie hlásných profilů
IconRozhodující hlásné profily 
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 21.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 21.11.2017 

Hygienické stanice

HZS - České Budějovice

HZS - stanice České Budějovice

HZS Jihočeského kraje

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

Kategorie organizací

KHS - Pracoviště České Budějovice

KHS - územní pracoviště České Budějovice

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kontaminovaná místa - tabulka

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 
IconNadřízené povodňové komise

Krajská veterinární správa - Inspektorát České Budějovice

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Krajský úřad - Jihočeský kraj

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

KVV České Budějovice

- L -

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov

- M -

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice - Odbor Životního prostředí

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Nemocnice České Budějovice a.s.

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Normy

- O -

Objekty dPP - mapa

Objížďky

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice

Oblastní spolek ČČK České Budějovice

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconOhrožené objekty

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty

Organizace podle vybraných kategorií

ORP České Budějovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 
IconNadřízené povodňové komise

- P -

Plav - pk 

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory České Budějovice

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby

použité zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik - Oblastní vodohospodářský dispečink

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - Oblastní VHD

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

Roudné - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 
IconPovodňové komise

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

SDH Roudné

schválení PP

Skládky - tabulka

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconKategorie hlásných profilů
IconRozhodující hlásné profily 
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 21.11.2017 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 21.11.2017 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňová komise 

Uživatelská mapa

- V -

VD Římov

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vidov - pk 

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I. – III. kategorie
IconVodní díla I. - III. kategorie
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 21.11.2017 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice - MS 253

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconVýznamné vodní toky
IconVýznamné vodní toky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Zdravotnictví

zkratky

ZP Malše