- 4 -

44. lehký motorizovaný prapor

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

- C -

ČD - Telematika a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Čejetice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Česká inspekce životního prostředí

Česká pošta, s. p.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

ČEVAK a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

ČEVAK a.s. - pobočka Písek

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

ČHMÚ - pobočka České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

ČRS Jihočeský územní výbor České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

ČRS MO Strakonice [2041]

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Datový dotaz

Délkové měřítko

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Dopravní omezení - objížďky

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Česká republika, s.r.o

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 

- G -

Grafické vyhledávání

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

IconAktuální stavy hlásných profilů
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 

Horažďovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Horní Poříčí - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Hygienické stanice

HZS - stanice Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

HZS - Územní odbor Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

HZS Jihočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

- K -

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

Katovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

KHS - Územní pracoviště Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Kladruby - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Klasická legenda

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Krajská povodňová komise Jihočeského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Krajská veterinární správa - Inspektorát Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Krajský úřad - Jihočeský kraj

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Křížový dotaz

Kvalita

KVV České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconLedové jevy
IconMísta častých ledových obtíží
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Vltavy, Benešov

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

- M -

Malenice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Měření vzdáleností

Měřítko

Městský úřad Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Městský úřad Strakonice - vodoprávní úřad

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Mnichov - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

- N -

Nařízení vlády

Následující výřez

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Něměnice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Nemocnice Strakonice, a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Neprůjezdné komunikace

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Nišovice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Normy

Novosedly - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Num[-]

Num[+]

- O -

O2 Czech Republic a.s. - ohlašovna poruch

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

O2 Czech Republic, a.s. - Linka pro veřejnou správu

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Objekty dPP - mapa

Objížďky

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Oblastní spolek ČČK Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené objekty
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Horažďovice - pk 

ORP Strakonice - pk 

IconPovodňové orgány
IconNadřízené povodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

- P -

PČR - Obvodní oddělení Radomyšl

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Posunout zobrazenou oblast

použité zkratky

Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Povodí Vltavy, státní podnik- PS 8 - Otava

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava - Oblastní VHD

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Povodňová komise obce Hlupín - pk 

IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Povodňová komise obce Velké Hydčice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Povodňová komise Plzeňského kraje - pk 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)
IconPovodňové plány vlastníků nemovitostí
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Pracejovice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Protipovodňová opatření - mapa

Předchozí výřez

Předmět editoru dat

Předpisy

Přechovice - pk 

IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Přívalové povodně - tabulka

IconOhrožení přívalovými srážkami
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

- R -

Reader

Recyklace odpadů a skládky a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

Skrytí jednotlivých témat mapy

Soubor map

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 
IconČHMÚ, POVIS: generováno 22.12.2015 

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

IconAktuální stavy srážkoměrů
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměry
IconSrážkoměrné stanice
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Strakonice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Stromová legenda

Střelské Hoštice - pk 

IconPovodňové orgány
IconPovodňové komise
IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

SÚS JK, Závod Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

T-Mobile Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Typy datových dotazů

IconTypy datových dotazů
IconTypy datových dotazů 

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ukládat souřadnice do schránky

Uložit obrázek mapy

Upozornění

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vkládání a rušení uživatelských témat

Vodafone Czech Republic a.s.

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Vodní díla - tabulka

IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Vojenská velitelství a úřady

Volba tématu pro výběr

Volyně - pk 

IconPOVIS pk: generováno 11.05.2015 
IconPOVIS pk: generováno 22.12.2015 

VS Strakonice (ZZS)

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Výběr objektů databázovým dot

Výběr objektů lomenou čarou

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu

Výběr objektů z více vrstev

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconMalé vodní nádrže
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

- Z -

Zachovat výřez pro další mapu

Základní mapa

Zákony

Zakreslování anotací

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconZáplavová území
IconZáplavová (zátopová) území
IconPOVIS: generováno 22.12.2015 

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Zdravotnictví

zkratky

Změna nastavení tématické mapy

Zmenšit měřítko

Zobrazení jednotlivých témat mapy

Zobrazit celou mapu

Zobrazit legendu mapy

Zobrazit přehledku

Zobrazit vybrané objekty

ZÚ se sídlem v Českých Budějovicích, kontaktní místo Strakonice

IconDůležité organizace
Iconpk: generováno 22.12.2015
Iconpk: generováno 22.12.2015

Zvětšit měřítko